SAL7977, Act: V°43.2-R°44.1 (20 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°43.2-R°44.1  
Act
Date: 1727-07-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-21 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordigheijt der heeren schepe-/
nen der stadt loven naer genoempt gestaen/
s(ieu)[r] joannes philippus petit innegesetene bor-/
gher deser stadt den welcken heeft verclaert/
hem te stellen borghe ende cautionaris als/
principael voor allen hetgene s(ieu)[rs] bartholo-/
meus ende henricus de pere sullen comen te
//
executeren uijt crachte van den vonnisse/
interlocutoir der heeren schepenen deser stadt/
loven de dathe 17 julii 1727 ten laste van/
guilliam sproetels, gelovende voor allen/
het selve altijt te sullen inne staen ende in/
eijghen naeme te verantwoorden ingevalle,/
des gelooft s(ieu)[r] henricus de pere alhier mede/
comparerende den voors(chreve) cautionaris over/
dese sijne borghe altijt costeloos ende schae-/
deloos te sullen ontheffen ende indemneren/
respective onder obligatie, submissie ende/
renuntiatie in forma sijnde coram m(ijn)her/
philip louijes baron van schore ende s(ieu)[r]/
cornelis de berghes schepenen hac 30 julii/
1727 sijnde partije advers in jaeren procureur/
durij hier toe gedaeght door den dienaer/
laureijs janssens ut retulit
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer