SAL7977, Act: V°47.2-R°48.1 (23 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°47.2-R°48.1  
Act
Date: 1727-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-22 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel heeft sijnen behoor(elijcke) segel] Inde tegenwoordicheijdt der heeren schepe-/
nen van loven naergenoempt gestaen gilliam/
delfos borger deser stadt, den welcken sich/
stelt borghe e(nde) cautionnaris als principael/
voor m(eeste)r hilarius huens voor hetgene/
hij sal comen t'executeren ten laste van/
jan huens innegesetene van bierbeeck/
uuijt crachte van sekeren vo(nn)isse t'sijne/

//
laste bijden voors(chreve) arrestant geobsineert/
opden 16 julii 1727 mits de geauticenteerde/
reformatie van(den) selven vo(nn)isse opden xviii julii/
daernaer gelove(nde) in sijnen eigen naem daer/
vooren inne te staen in cas het voors(chreve)/
vonnis wierde geretracteert anderssints nijet/
daertoe verbindende sijnen persoon e(nde) goederen/
meubel e(nde) immeubel present e(nde) toecomende/
onder sijne indemniteijdt van hier bovengenoem-/
den, ten welcken eijnde den voors(chreve) hilarius/
huens heeft geloeft den voors(chreve) guilliam/
delfos altijdt costeloos e(nde) schadeloos t'ontheff-/
en e(nde) t'indemneren onder obliga(ti)e als vooren/
met consent inde condemnatie voluntair/
te decreteren soo inden souverijnen raede van/
brabant als alo(mm)e elders, alles sonder voor-/
gae(nde) dagement renuntiere(nde) dijenvolgende aen/
alle privilegie aen desen contrariere(nde) obligando/
submittendo ac renuntiando in forma. Seggende/
den voors(chreve) jan huens hier toe te sijn gedaecht/
door jan vermijlen ut hic retulit coram/
jo(nke)[r] pedro de herkenrode heere van roost e(nde) h(ee)r/
e(nde) m(eeste)r jacobus hiacinthus schouten schepenen/
hac quinta augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer