SAL7995, Act: R°158.2-V°158.1 (28 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°158.2-V°158.1  
Act
Date: 1751-02-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-11 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt/
van jon(ke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost president sche-/
penen loco pretoris ende die/
schepenen der hooftstadt loven/
naergen(oem)[t] gestaen hendrick de/
riever sone hendrick gebortigh/
van betecom den welcken is/
geworden poirter deser stadt/
om gealimenteert te hebben een/
vondelinck kindt ten tijde/
van twee jaeren enhalff sedert/
31 (octo)ber 1747 tot den 2 meij/
1750 boven de betaelinghe/
van drije guldens tot subsistentie/
der arme vondelingen als/
blijckt bij de declaratie ende/
/ quittantie daer onder staende/
de date 21 jan(uar)rii 1751 ondertee-/
kent j l kluckers boven sesse/
guldens voor eenen branteemer/
bij quittantie de date 15 febru(arii)/
1751 onderteekent h joris/
rentm(eeste)[r] deser stadt loven alle/
alhier in originali gesien ende/
gebleken welcken volgende/
heeft den voors(schreven) hendrick de/
riever in handen vanden voors(chreven)/
heere president schepenen gedaen/
den eet daer toe staende/
coram jo(nke)[r] joannes laurentius/
de vroije et s(eigneu)[r] guilleelmus/
van kerckhoven schepenen hac/
15 februarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick