SAL7995, Act: R°209.1 (38 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°209.1  
Act
Date: 1751-03-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-26 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijt des/
heere meijers ende schepenen der/
hooftstadt loven naergenoempt/
gestaen ignatius josephus/
de prevenaire sone godefridi ge/
bortigh van marille den welcken/
is geworden poirter deser stadt/
onder de betaelinghe bij hem gedaen/
van twee hondert guldens daer/
van hondert guldens ten behoeve/
vande vaert ende hondert guldens/
ten behoeve deser stadt ende sesse/
guldens voor eenen branteemer/
als blijct bij quittantie de date/
huius onderteekent g joris rent/
m(eeste)[r] deser stadt Item drij guldens/
tot subsistentie der arme vondelingen/
voldaen aen j l kluckers rentm(eeste)[r]/
der selve alle alhier in originali/
gesien ende gebleken welcken/
volgens heeft den voors(chreven) ignatius/
josephus de provenaire in handen/
des heere meijers gedaen den/
eede daer toe staende/
Coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et jo(nke)[r] joannes/
laurentius philippi hac 20 martii/
1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick