SAL7997, Act: R°387.3 (94 of 285)
Search Act
previous | next
Act R°387.3  
Act
Date: 1752-01-22
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-09 by Greet Stevens
Constitutie bij mainmise tot/
asseurantie eender cappitaele rente/
van ses hondert guldens wis-/
selgelt, daer van twee hondert/
guldens ten profijte van het/
clijn beggijnhof alhier, 200 g(u)l(den)s/
voor jo(ffrouw)[e] boers ende 200 g(u)l(den)s/
voor joufferouw magdalena de-/
brijdel, gelt, cornelis michiels/
ende anna catharina wijnerickx/
gehuijschen hac 22 januarii/
1752
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick