SAL7997, Act: R°394.1 (161 of 285)
Search Act
previous | next
Act R°394.1  
Act
Date: 1751-11-
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-09 by Greet Stevens
Constitutie bij beleijde tot/
asseurantie van eene capitaele/
rente van vijff hondert guldens/
wisselgeldt alsmede tot asseuran-/
tie van eene lijffrente van/
sesensestig guldens derthien/
stuijvers drij oorden beijde ten/
behoeve van jo(ufrouw)[e] carolina/
dauw mitsgaeders tot asseuran-/
tie van eene lijffrente/
van drijendertig guldens/
ses stuijvers drij oorden s'jaers/
ten lijve van jo(ufrouw)[e] anna/
catharina poels ten laste der/
kinderen petri dauw hac 6[a]/
(novem)bris 1751
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-08-30 by Agata Dierick