SAL7997, Act: V°391.1 (133 of 285)
Search Act
previous | next
Act V°391.1  
Act
Date: 1751-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-04 by Greet Stevens
Goedenisse eender rente van 149 (gulden) 15 (stuijvers) 2 (oorden)/
cap(itael) uijt eene meerdere van 400 g(u)l(den)s/
gedaen bij de m(eeste)[rs] de kercke van/
s(in)[t] michiels tot behoeft vande/
wed(uw)[e] jo(ncke)[r] de persij hac 10 (septem)ber /
1751
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick