SAL8107, Act: R°154.3-V°154.1 (163 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°154.3-V°154.1  
Act
Date: 1435-10-13

Transcription

2019-10-16 by Karel Embrechts
It(em) henric vand(er) biest gh geheten scheepe(re) van houdert es come(n)/
in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven en(de) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft jegh van joffr(ouwe) lijsbetten van boechout/
weduwe lornis wilen van bochout de molen gehete(n) de/
nuwe molen met twee stucken beemts gelijc sij aende selve/
molen inde prochie van houdert geleg(en) sijn en(de) gelijc jan/
trissene(re) de selve molen mette(n) s beemde(n) voirs(creven) van joffr(ouwe)/
lijsbetten van bochout voirg(enoemt) in jaerschae(re)n te pachte gehoude(n)/
heeft Te houde(n) en(de) te hebbe(n) vande(n) irsten daghe van merte/
neestcomen(de) eenen t(er)mijn van sess jae(re)n langc deen na dander/
daer na staphans sonder myddel volgende elcx jaers dae(re)n/
bynne(n) te weten de [voirs(creven)] molen om vierthien mudde rox d(er) maten/
van loven en(de) de voirs(creven) beemde om vijff rinsche gulden(en) van/
goude goet en(de) geve en(de) om vijff kaessen goet en(de) payabel/
en(de) gheve Te betale(n) te weten deen helcht dair aff opten/
irsten dach van septembri en(de) dander helcht opten irste(n)/
dach van merte alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) en(de) telken/
/ t(er)mine als v(er)volghde schout Op also dat de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbet/
en(de) henric vander biest ten halve(n) tide vanden voirs(creven) t(er)mine/
sceide(n) zulle(n) moegen op dat e(n)nige(n) van hen gelieft en(de) die/
ghene die also sceiden wilt salt den ande(re)n eenhalf jae(r) te/
voe(re)n seggen en(de) condigen En(de) alle dese geluften voergenoemt/
heeft geloeft de voirs(creven) henric m m(ijn) joffr(ouwe) voirg(enoemt) vast en(de)/
gestentich te houden(e) en(de) die wael en(de) truwelic te voldoen/
tallen tiden en(de) t(er)mine(n) als sij valle(n) en(de) verschine(n) zulle(n)/
en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout Hier aff sijn burgen/
des voirs(creven) henrix vander biest als principale sculde(re)n ongesund(er)t/
en(de) ongescheide(n) en(de) elc voer all arnts tavonts wonen(de) te rode/
bij cortelke en(de) henric dierix van tielt de welke de/
voirs(creven) henric heeft geloeft h(ier) aff schadeloes en(de) co(m)merloes/
te houden en(de) tontheffen H(ier) wae(re)n over abs(oloens) calstr(is) octobris/
xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt