SAL8107, Act: R°162.3-V°162.1 (172 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°162.3-V°162.1  
Act
Date: 1435-10-12

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Item mychiel de becke(re) henric van mechlen en(de)/
harissen de zoelmake(re) in jeg(ewordicheit) hebben geloeft/
op hue(r) lijf en(de) op hue(r) goet en(de) op zoenbreke en(de)/
lantbreke te sijn dat sij om egheenre zaken/
wille die tot opten dach van heden [tuschen henlieden] geschiet/
sijn den selven janne nu(m)mermeer wangonst hatye/
veede noch vyantscap doen noch dragen en sulle(n)/
crencken noch hynde(re)n aen lijf noch aen goet noch/
daghen noch moeyen buiten lants noch te campe/
/ eyschen Bekennen(de) en(de) v(er)lyende so waer sij/
h(ier) jegen daden oft deden doen dat sij hue(r)/
lijf en(de) goet v(er)buert souden hebben ond(er) wat hee(re)n/
oft gerechte sij vonden worden cor(am) kersmake(re)/
burg(imagistro) pynnoc milite calstr(is) scabinis oct(obris) xx[a] xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt