SAL8107, Act: R°172.3 (182 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°172.3  
Act
Date: 1435-11-09

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
Item gord en(de) henneken sluetel gebruede(re) in jeg(ewordicheit) hebben/
geloeft op huerre lijf en(de) goet en(de) op zoenbreke en(de)/
lantbreke te sijn dat sij matthijse van assent o(m)me/
egheenre zaken wille die sij met malc ande(re)n tot/
op huden gaens gehadt mogen hebben den selven/
matthijse nu(m)mermeer wangonst hatye veede noch/
vyantscap doen noch dragen en zullen noch hem/
crencken noch hynde(re)n aen lijf noch aen goet noch/
dagen noch moeyen buyten lants Bekinnen(de) en(de)/
verlyende so waer sij oft hue(r) e(n)nich h(ier) jegen daden/
oft deden doen dat sij soenbreke en(de) lantbreke (et)c(etera)/
en(de) v(er)boert ...? abs(oloens) calstr(is) no(vembris) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt