SAL8107, Act: R°173.1 (184 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°173.1  
Act
Date: 1435-10-09

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
Item quinten van bullestraten van herent in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en)/
van loven gestaen heeft genomen en(de) bekynt dat hij genome(n)/
heeft van jacob van ravesvoert becke(r) een stucke lants ge/
heten dlant van glymis gelegen inde p(ro)chie van herent/
Te houden en(de) te hebben van sente andriesmise appostels/
neestleden eenen t(er)mijn van thien jae(re)n langc deen na/
dander staphans volgen(de) elcs jairs dae(re)n bynnen op/
en(de) o(m)me sessendertich molevate rox goet en(de) payabel/
der maten van loven met wanne en(de) vede(re)n wel bereyt/
tsente andries misse appostels te betalen en(de) te loven/
tot jacobs huys te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Item sall de/
voirs(creven) quinten tvoirs(creven) lant laten tsinen afsceiden/
also hij dat vant tsinen aencomen En(de) dese vurw(er)den/
en(de) (con)dicien voirscr(even) heeft geloeft de voirs(creven) quinten den/
voirs(creven) jacob volcomelic en(de) all te voldoen en(de) te vol/
vueren tallen tiden en(de) t(er)mijnen als sij vallen en(de)/
v(er)schinen zullen en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout/
h(ier) wae(re)n over witteman hug(ar)den no(vembris) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt