SAL8107, Act: R°20.1-V°20.1 (23 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°20.1-V°20.1  
Act
Date: 1434-02-26

Transcription

2019-05-23 by Karel Embrechts
Item jan van merwele geheten van dormale in jegewordich(eit)/
der scepen(en) van loven ghestaen heeft gegeven en(de) bekent/
dat hij gegeven heeft reyne(re)n geheten lantmetere en(de)/
michiele styer beyde van dormale alle de goede des voirs(creven)/
jans van merwele in wynnenden landen beemden en(de) allen/
hue(re)n toebehoirten inde prochien van dormale en(de) van wynde/
gelegen Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmeert/
dat wesen sall int jair ons hee(re)n dusent cccc xxxv ene(n)/
t(er)mijn van vi jae(re)n langc deen na dander eenp(er)lic/
sonder myddel volgende elcs jairs dae(re)n bynnen o(m)me/
en(de) voer twintich mudde corens pachts en(de) maten van/
leeuwe goet en(de) payabel met wanne en(de) vloghele wel/
bereyt tsente andries misse appostels [en(de) de helcht ende vanden selven pachte opten lesten dach van meye [aprille] onbegrepen] te betalen en(de)/
te loven te leve(re)n sonder cost des voirs(creven) jans van merwele/
den selven janne alle jae(re) also langhe als sij hij leven sall [den voirs(creven) termijn duerende]/
en(de) niet lang(er) en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout Voert/
es vurwerde en(de) ondersproken dat de voirs(creven) wynnen de/
voirs(creven) goede wael en(de) getruwelic en(de) te behoreliken tide/
wynnen en(de) werven sullen en(de) oec beheymen den voirs(creven)/
t(er)mijne gelijc hue(re)n reengenoeten boven en(de) beneden en(de)/
die wael en(de) truwelic gewonnen laten inder vueghen/
als hier na volght Te weten vii zillen lants in eenen/
stucke opten hylreberch gelegen met t(er)wen besaeyt en(de)/
totter selver t(er)wen wael gemest v zillen lants opt/
selve velt bide velt beemde oec met t(er)wen besaeyt la(ten)/
en(de) wael ghemest t(er) lester gheersten van hue(re)n t(er)mijne Twee/
zillen lants inden wenen die zullen sij laten brake en(de) ter/
selver braken lestwerf wel gemest ter lester gheersten/
i(½) boender lants inden weenen voirs(creven) gelegen zullen sij/
/ laten brake en(de) t(er) selv(er) braken wel ghemest lestwerf Item/
vii zillen lants gelegen inde elzen zullen sij laten/
brake Item de i(½) zille lants gelegen inde p(ro)chie/
van wynde aen tcruysken zullen sij laten desge/
lijx brake En(de) alle dese voirg(eruerde) vurw(er)den en(de)/
condicien hebben geloeft de voirs(creven) jan in deene/
en(de) de voirs(creven) wynnen in dande(re) malc ande(re)n vast/
(et)c(etera) borch(oven) vynck fe(bruarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt