SAL8107, Act: R°210.2 (227 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°210.2  
Act
Date: 1436-01-08

Transcription

2019-06-23 by Karel Embrechts
It(em) es vurw(er)de dat dese geloefte ond(er) der scepen(en)/
bliven sall te des(er) meyningen datmen daer/
mede altoes den voirs(creven) mattheeuse loevene(re)/
oft marien nu t(er)tijt sine(n) wive behulp doen/
sall In des(er) vueghen waert dat e(n)nich vande(n)/
selven mattheuse oft marien storve eer de/
geheel so(m)me betaelt wae(r) dat dan te/
helcht vand(er) schout noch ont vand(er) voirs(creven)/
so(m)men onbetaelt sijnde quijt wesen soude/
en(de) oft sij beide storve so sall de bo alle/
tgheent dat dan noch te betale(n) sijn sall/
quijt sal wesen eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt