SAL8107, Act: R°255.1 (278 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°255.1  
Act
Date: 1436-03-19

Transcription

2019-10-17 by Karel Embrechts
Item lambrecht van ha(m)me [van zichne] in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van lov(en)/
gestaen heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet/
en(de) op zoenbreke en(de) peysbreke te sijn dat hij/
pete(re)n dellemans o(m)me engheenre zaken wille/
die sij tot op huden zamentlic gaens gehadt moge(n)/
hebben nu(m)mermeer wangonst hatye veede noch/
vyantscap doen noch dragen en sall crencken noch/
hynde(re)n aen lijf noch aen goet noch daghen noch/
moeyen buyten lants noch te campe eysschen bij/
hem selven oft ieman(de) and(er)s Bekennen(de) (et)c(etera) Behoudel(ic)/
abs(oloens) witteman m(ar)tii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt