SAL8107, Act: R°280.2-V°280.1 (302 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°280.2-V°280.1  
Act
Date: 1436-05-05

Transcription

2019-09-23 by Karel Embrechts
Item dan es gevallen en(de) gebleven den voirs(creven) janne den rike/
inden name en(de) van weeghen der voirs(creven) machtilden sijns/
wijfs in sijn deylinghe de goede en(de) chijnse h(ier) na gescr(even)/
Inden yersten tderdedeel van eenen huyse en(de) hove met/
allen sinen toebehoirten gelegen inde pennincstrate ut sup(ra)/
te weten dmyddelste derdeel gelijc dit derdedeel vanden/
ande(re)n tween deelen met zeke(re)n teecken(en) ondersceiden en(de)/
geteeckent es Met vurwerden dat de voirs(creven) jan de rike/
eenen solde(r) in sijn gedeelte sall mogen maken ende die/
bruggen leggen opten balke vanden gedeelte des voirs(creven) huys/
dat woute(re)n in sijn deylinge gevallen es en(de) oec int ander/
gedeelte dat der voirg(enoemde) lijsbetten in huer deylinge gevallen/
es Maer waert also dat de voirs(creven) jan de rike enige scade/
dade aende want vanden gedeelte des voirs(creven) wouters oft/
daer aen yet brake dat hij dat soude de voirs(creven) jan de/
rike op sinen cost weder doen maken op den last daer voer/
uutgaende te weten xl s(cellingen) jairlicx chijns borse gelts te behoir/
liken tide te betalen erflic Item sal de voirs(creven) jan noch/
hebben in sijn deylinge
een stuck lants gelegen achter/
sente katlinen tuschen de goede sprochiaens van sente/
mychiels en(de) de strate aldaer die gaet t(er) vesten weert/
op den last daer uut gaende te weten op vii oude cr(one)n/
en(de) eenen cappuyn out chijns en(de) xxxiii s(cellingen) jairlix/
/ chijns borsegelts te behoirliken tide te betalen Item tder/
dedeel van eene(n) hove met eenen huyse daer/
op staende en(de) sinen toebehoirten gelegen inde/
ravestrate tuschen tdmiddeltste derdedeel dwec woute(re)n/
van wolputte in sijn deylinghe gevallen es en(de) de/
goede jans vander marct op tderdedeel van allen/
den laste en(de) co(m)me(r) daer uut gaende te behoirliken/
tide te betalen erflic Behoudelic dien dat de voirs(creven)/
jan de rike eenen voetpat erflic hebben sall over beide/
de gedeelte der voirs(creven) lijsbetten en(de) wouters o(m)me tot/
sinen gedeelte te gaen en(de) keeren [gelijc als dien voetpat daer nu gelegen es] Item sall noch hebben/
de voirs(creven) jan in sijn deylinghe tderdedeel vanden erf/
tsise h(ier) na gescr(even) en(de) dien salmen noemen gelijc hij/
inde vorste deylinghe steet abs(oloens) naen maii v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt