SAL8107, Act: R°283.4-V°283.1 (308 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°283.4-V°283.1  
Act
Date: 1436-05-07

Transcription

2019-10-31 by Karel Embrechts
Item vranc oeghe in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van loven gestaen/
heeft bekynt dat hij wittelic v(er)cocht heeft gorde/
vander molen briede(r) eenen brouketelen metten cuype(n)/
vaten en(de) allen ande(re)n instrumenten totten bruambacht/
behoe(re)nde also verre die de voirs(creven) vranck inde ka(m)me/
/ geheten den kendele(r) gelegen inde dorpstrate/
houden(de) es en(de) hem die toebehoe(re)n omme eenen/
prijs van xxx guldenen peters der munten/
h(er)toge philips h(er)toge van bourg(oign)[en] en(de) van brabant/
nu gemeynlic in borsen gaende Welke so(m)me gelts/
de voirs(creven) gord vander molen den voirs(creven) vrancken/
geloeft heeft te betalen bynnen sess jaren neestcomen(de)/
op dat de selve gord also langhe inden kendelee(r) dien/
hij jegen den voirs(creven) vrancken gehuert heeft bleve/
wonen(de) maer oft hij eer daer uut sciede so soude/
hij dan t(er) stont den voirs(creven) vrancken tsijnre manissen/
de voirs(creven) xxx pet(er)s betalen als v(er)volghde schout/
H(ier) af sijn borgen des voirs(creven) gords als principale sculde(re)n/
ongesundert wouter de roede wonen(de) te voerde/
en(de) vranc de roede wonen(de) inde veele p(ri)m(us) abs(oloens)/
hug(ar)den maii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt