SAL8107, Act: R°293.4-V°293.1 (317 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°293.4-V°293.1  
Act
Date: 1436-05-16

Transcription

2019-09-23 by Karel Embrechts
Item het es bevorwert en(de) bededinct tuschen h(er) lambrechte vander/
eycken priester in deen zijde en(de) jacobbe cols van monthenake die/
geleidt es totte(n) goeden have en(de) erve henricx gielkens van zichne(n)/
in dande(r) zijde dat de voirs(creven) jacob den schoutbrief en(de) beleidt brief/
voirscr(even) t(er) stont ov(er)geve(n) sall also hij gedaen heeft den voirscr(even)/
h(er) lambrechte vander eycken en(de) heeft den selve(n) h(er) lambrechte/
geloeft so wa(n)neer hij des versocht sall worden den voirscr(even)/
h(er) lambrechte daer mede te behulpen te love(n) en(de) els waer/
op cost des voirg(enoemde) h(er) lambrechts Voert es gededinct en(de) heeft/
/ geloeft de voirs(creven) h(er) lambrecht den voirg(enoemde) henricke/
dat hij mette(n) voirs(creven) beleide en(de) schoutbrieve(n) noch oec/
metten schoutbrieve die de voirs(creven) henric den voirs(creven) h(er)/
lambrechte nu bekynt heeft ne(m)mermeer werken noch doen/
en sall noch laten werken dan altijt in baten hulpen en(de)/
p(ro)fijte(n) des voirs(creven) henricx en(de) heylwigen sijns wijfs En(de)/
h(ier)en bove(n) en sall de voirscr(even) h(er) lambrecht den voirscr(even)/
henricke egheenssins moyen noch vexe(re)n mer hem laten/
sijnre goeden peysselic gebruycken sonder die te alliene(re)n/
oft vercope(n) allen argelist en(de) nuvonde hier inne uut gesceiden/
witt(eman) velde maii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt