SAL8107, Act: R°66.4,V°66.1 (74 of 330)
Search Act
previous | next
Act R°66.4,V°66.1  
Act
Date: 1434-05-02

Transcription

2019-06-14 by Karel Embrechts
Item jan van ranst van raemsdonc soene laureys wilen van/
raemsdonc in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft genome(n)/
en(de) bekent dat hij genomen heeft van brueder henricke necker?/
rectoer des godshuys vanden elef dusent maeghden binne(n)/
loven tot de goeden des selfs godshuys te weten tgoed/
geheten tputtarts goet gelegen te raemsdonc [wildebrouc] over de b(eke)?/
en(de) (½) boender beemts gelegen neven tsheilichs gheests/
beemde aldaer [aen tschaetbroec inde prochie van raemsdonc] Te houden en(de) te hebben van halfmeerte/
neestleden eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n langc deen na
//
dander staphans sonder myddel volgende elx jaers/
dae(re)n bynnen o(m)me en(de) op sesse schilde d(er) mu(n)ten/
van loven van goude goet en(de) gheeve en(de) seven/
veertelen rox goet en(de) payabel der maten van/
mechlen tsente m(er)tens misse de voirs(creven) scilde te/
bealen en(de) te loven te leve(re)n en(de) tsente andriesmisse/
tvor den voirs(creven) rogge te betalen en(de) te mechlen te/
leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijn als v(er)volghde schout Item es vurw(er)de dat/
de voirs(creven) jan allen tsijs en(de) co(m)mer uuten voirs(creven)/
goeden gaende den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlix/
gelden en(de) betalen sall also datt(er) den voirs(creven) godshuyse/
egheenen commer noch last aff en come Item sall/
de voirs(creven) jan de eycken oft op de voirs(creven) goede stae(n)de/
bynnen den voirs(creven) t(er)mijn eens mogen truncken en(de)/
tot zulken tide vanden jae(re) datter den g [godshuyse] egheen/
scade af en come Item en sall de voirs(creven) jan egheen/
opgaende hout moghen truncken It(em) sall de voirs(creven)/
jan bynnen den voirs(creven) t(er)mijn eens op de voirs(creven)/
goede xxxvi levende willege poten setten/
It(em) sall de voirs(creven) jan de voirs(creven) weechout mogen/
truncken alle drie jae(re)n Sal oec de voirs(creven) jan/
de vreden omtr grechten en(de) ryoelen omtrint den/
voirs(creven) goeden houden opgraven ruymen en(de) verwae(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gelijc sine(n) reengenoete(n)/
boven en(de) beneden En(de) alle dese vurw(er)den (et)c(etera)/
borch(oven) k(er)smake(re) maii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt