SAL8107, Act: V°106.2 (111 of 330)
Search Act
previous | next
Act V°106.2  
Act
Date: 1435-06-

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
Item henric wuest in jeg(ewordicheit) d(er) heeft geloeft/
op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreecke/
en(de) peysbreke te sijn dat hij om egheenre/
zaken wille die geschiet moghen sijn tot/
opten dach van huden tuschen hem en(de) jacob/
sperre van zonne den selven jacob nu(m)mer/
meer wangonst hatye veede noch viantscap/
doen noch draghen en sal noch hem dage(n)/
noch moeyen buyten lants voer egheen/
gherechte gheestelic oft weerlic bij hem selve(n)/
noch nyeman(de) and(er)s in gheenre wijs Beke(n)nen(de)/
en(de) v(er)lyende so wae(r) hij h(ier) jegen dade dat hij/
peysbreke en(de) zoenbreke sijn sall (et)c(etera)/
cor(am) voshem burg(imagistro) hug(ar)den velde scab(inis) julii/
vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt