SAL8107, Act: V°124.4-R°125.1 (132 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°124.4-R°125.1  
Act
Date: 1435-08-08

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
Item de p(ro)viseurs en(de) momboren en(de) meesterssen/
vander fermerien en(de) g(r)[o]ten he der taefle(n)/
tsheilichsgheests int groet begijnhof te/
loven hebben geg(even) en(de) bekint dat sij/
geg(even) hebben inden name en(de) van weege(n)/
d(er) selv(er) taeflen janne boschman wonen(de)/
t(er) vueren twee boender lants geleg(en)/
t(er) vue(re)n aent siechuys in eene(n) stucke/
tuschen gielise wilen vand(er) balct en(de)/
de strate gaende vand(er) vue(re)n te bruessel/
weert Te houden en(de) te hebben van/
kermisse neestleden eenen t(er)mijn van/
xii jae(re)n langc deen na dand(er) sond(er)/
middel volgen(de) elcs jaers hie(re)n bynnen op /
allen den last en(de) co(m)mer uuten voirs(creven) goeden/
/ gaende t(en) behoirliken tide te betalen en(de) (vort)aen?/
op thien molevate rox goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt d(er) mate(n)/
van loven te betalen te weten deen helcht/
den heiligen gheest en(de) dand(er) helcht der/
fermerien tsente andries misse appostels/
[te betalen] en(de) te loven int begijnhof te leve(re)n alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
als v(er)volghde schout Met vurw(er)den dat/
de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) lant ten eynde/
van sinen t(er)mijne geheel brake sall laten/
liggen En(de) dese vurw(er)den hebben sij malc/
ande(re)n geloeft vast te houden calst(ris) hug(ar)den/
aug(usti) x viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt