SAL8107, Act: V°159.1 (170 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°159.1  
Act
Date: 1435-10-20

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Item henric van cappendale lybrecht arnts/
en(de) joes droeghe hebben geloeft h(er) jacob/
proefst tot ouderghem [tot des godshuys behoef] dat sij van heden/
in viii dagen int voirs(creven) godshuys come(n)/
sullen en(de) her bringhen hem borghen/
die [hem spreken en(de)] goet genoe genoech moghen [sullen] sijn/
voe(r) de so(m)me van c ph(ilipp)us scilde en(de) c/
arnold(us) gulden alle jae(re) te betale(n) also/
langhe als hue(re)n t(er)mijn vanden hove/
van
[goeden des voirs(creven) godshuys] te beetse duert [en(de) oec voe(r) de vurw(er)den va(n)den selve(n) goeden] En(de) oft sij des niet/
en daden so souden sij dan tvoirs(creven) goet/
den godshuyse ov(er)geve(n) also goet als/
sijt aenveerdden ten p(ri)se van goede(n) cnape(n)/
die hen des v(er)staen sub bando(n)e x/
florenor(um) re(nens)i(um) d(omi)no duci app(licando) [p(ri)mus] cor(am) velde/
naen oct(obris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt