SAL8107, Act: V°180.1 (191 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°180.1  
Act
Date: 1435-11-16

Transcription

2019-10-17 by Karel Embrechts
Item henric willem en(de) arnt swaerseg(er)s gebruede(re) sonen gords wilen/
swaerseg(er)s en(de) symoen vanden hoevelde zwag(er) des voirs(creven) gebruede(re)/
en(de) lijsbeth zwaerseg(er)s sijn wettich wijf zuster der voirs(creven) [selver] gebruede(re)/
den voirs(creven) drie ghebruede(re)n te voren uut lijsbetten hue(r) moeder weduwe/
des voirs(creven) wilen gorts broede gedaen sijn comen voer scepen(en) van/
loven en(de) hebben bij consente en(de) wille der voirs(creven) lijsbetten der moeder/
der selv(er) lijsbetten dat ap(ro)pbe(re)nde en(de) willecoe(re)nde eendrechtelic gemaect/
geordineert en(de) gedeedingct als van alzulker haven en(de) vliegenden erve/
als elc huerre sijn leefdage langc tot op hueden gecregen heeft en(de)/
hebben mach tgheene des hier na volght Te weten dat elc vanden/
voirs(creven) henricke willeme arnde en(de) symoene hue(re)n zwag(er) met lijsbetten/
sinen wive van nu vortaen hebben besitten en(de) behouden sall peysselic/
en(de) vredelic alle alzulken have en(de) vliegenden erve als hij tot heer/
toe gecregen mach hebben sonder huerre e(n)nich den ande(re)n daer/
o(m)me oft hue(re)n boven ummermeer te moeyen te vexeren aen te spreken/
oft in gedinge te trecken het sij buten oft bynnen lants voer e(n)nich/
gerechte gheestelic oft weerlic in enig(er) manie(re)n En(de) dit heeft elc/
den ande(re)n voe(r) hem en(de) sijn nacomelinge geloeft vast gestedich en(de)/
o(n)verbrekelic te houden sonder e(n)nichssins daer jegen te doen oft te/
doen oft laten doen allso dat elken van hem vat en(de) genoech sijn/
moege allen argelist h(ier) inne te mael uutgesceiden hug(ar)den naen/
xvi no(vembris)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt