SAL8107, Act: V°2.3-R°3.1 (4 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°2.3-R°3.1  
Act

Transcription

2014-03-14 by Inge Moris
It(em) h(er)man vand(er) sluysen in jeg(enwoordicheyt) der burg(er)meest(er)s en(de)/
d(er) scepen(en) van loven h(ier) na genoemt gestaen heeft/
geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke/
en(de) lantbreke te sijn dat sij e hij o(m)me egheenre/
zaken wille die geschiet sijn tusschen hem in
//
deen zijde en(de) gheerde cuerinx dross(art) te gheele in dand(er)/
tot opten dach van heden gesciet sijn den selven gheerde/
nu(m)mermeer wangonst hatye veede noch vyantscap/
doen doen doen noch draghen en sall bij hem selve(n)/
noch nyeman(de) and(er)s in gheenre wijs Bekennen(de) en(de)/
v(er)lyende ope(n)bairlic so waer hij h(ier) jegen dade of/
dede doen bij hem selve(n) oft and(er)s in enig(er) wijs/
dat hij peysbreke en(de) lantbreke sijn sall en(de)/
v(er)boert hebben sijn lijf en(de) goet ond(er) wat hee(re)n/
oft gerichte men dat oft die sal comen/
vynden cor(am) cap(elle)[ma(n)] burg(imagistro) boys voshem scabinis/
ja(nuarii) xxiiii/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2014-03-14 by Kristiaan Magnus