SAL8107, Act: V°207.4 (224 of 330)
Search Act
previous | next
Act V°207.4  
Act
Date: 1436-01-04

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
Item henric keyenoege heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op/
zoenbreke en(de) lantbreke te sine dat hij omme egheenre zaken/
wille gesciet tuschen hem en(de) janne van rotselaer dij sijnre docht(er)/
heeft in e(n)nig(er) manie(re)n tot opten dach van huden den selven janne/
nemmermeer wangus wangonst haetye veede noch vyantscap/
doen noch draghen en sall noch crencken noch hynde(re)n aen lijf en(de)/
aen goet noch daghen noch moyen en sall voer egheen gherechte/
gheestelic oft werlic in enig(er) wijs Bekennen(de) en(de) verlien(de) so waer/
hij h(ier) yegen dade oft dede doen bij hem selven oft yemant and(er)s/
dat hij zonbreke en(de) lantbreke sijn soude onder wat gerechte/
hij vonden wae(re) gheestelic oft werlic soude worden Behoudelic/
(et)c(etera) in pleno c(on)silio abs(oloens) calster(en) ja(nuarii) q(ua)rta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt