SAL8107, Act: V°210.3-R°211.1 (228 of 330)
Search Act
previous | next
Act V°210.3-R°211.1  
Act
Date: 1436-01-09

Transcription

2019-06-25 by Karel Embrechts
Item jan sampson in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van lov(en)/
gestaen heeft v(er)huert en(de) bekynt dat hij/
v(er)huert heeft janne vand(er) donck soen jans/
vand(er) donck van bethekem een stucke/
beemts houden(de) alsoet gelegen es te/
bethekem h(er) tusschen de goede h(er) jans vand(er)/
bruggen he(r) te blaersvelt en(de) de h(er)strate/
ald(aer) over dander zijde en(de) de goede der/
chartroessen van antw(er)pen aen de derde/
zijde Te houden en(de) te hebben van half/
/ meerte neestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n/
langc deen na dand(er) sond(er) myddel volgen(de)/
elcs jaers dae(re)n bynnen o(m)me xx hollant/
sche gul(den) van goude goet en(de) gheeve/
tsente m(er)tens misse inden wynt(er) te betale/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
telken t(er)mijn als v(er)volghde schout It(em) es/
vurw(er)de dat de voirs(creven) jan vand(er) donc/
den voirs(creven) beemt bynnen den drien yersten/
jae(re)n tweewerf sall mogen sayen alsome(n)/
op en(de) ned(er) beemde sayen sall en(de) de/
drie leste jae(re) sal hij den selven beemt/
etten Item sall de voirs(creven) jan sampson/
den voirs(creven) beemt alle jae(re) also bevreden/
datt(er) janne vand(er) donc egheen schade/
af en come En(de) dese vurw(er)den hebben sij/
geloeft (et)c(etera) hug(ar)den velde ja(nuarii) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt