SAL8107, Act: V°220.4-R°221.1 (237 of 330)
Search Act
previous | next
Act V°220.4-R°221.1  
Act
Date: 1436-01-23

Transcription

2019-06-24 by Karel Embrechts
Cond zij allen lieden dat want stoet en(de) ghescelle opv(er)staen wae(re)n/
tuschen meester janne lybrechts den jonghen aen deen zijde en(de) lanselot/
lancelote ferner in dande(r) zijde van eene(n) steynen(en) muere staende/
achter huerer beider huysinghe geleg(en) inde ledicheiden strate tusche(n)/
den raemberch des voirs(creven) lanceloets en(de) den hof des voirs(creven)/
meest(er) jans en(de) hen de voirs(creven) p(ar)tien vande(n) voirs(creven) stoete/
voer henricke vand(er) kalste(re)n en(de) wille(mme) den naen scepen(en) te/
loven den xxi[sten] dach van janua(r)io lest leden in suplicio van/
vorst janne vand(er) bruggen lodewike van hortbeke en(de) wille(mme)/
den beere d(er) stat gezwore(n) wercliede van love(n) submitte(re)nde/
en(de) voert vast en(de) gestedich van des de selve wercliede vand(en)/
voirs(creven) stoete voir rede(ne)n en(de) recht pronu(n)cie(re)n en(de) uutspreke(n)/
/ souwen souden te houden Geloven(de) so eest dat de voirs(creven) gheswoe(re)n/
werclude in p(rese)ntien der scepen(en) van loven h(ier) onder ghe/
noemt vand(er) voirs(creven) zaken elker p(ar)tijen bescheit reden(en)/
en(de) allegacien ov(er)gehadt verhoert en(de) ripelic ghevisi/
teert uutgesproken en(de) ghep(ro)nuncieert hebben voer/
reden(en) en(de) recht dat den voirs(creven) meester janne/
lyebrechts de note inden voirs(creven) muere ten erve/
weert des selfs meester jans en(de) oec steecken(de)/
en(de) den voirg(eruerde) muere eenen halven steen verre/
van nu vortaen erflic toebehoe(re)n zullen en(de)/
sall sond(er) den voirs(creven) lancelote oft sine(n) naco/
melingen ennich wed(er)seggen daer inne te/
hebben cora(m) pynnoc witteman ja(nuarii) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt