SAL8107, Act: V°223.2,V°223.7 (240 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°223.2,V°223.7  
Act
Date: 1436-01-26
LanguageLatinum

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
It(em) vill(icus) lov(aniensis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) add(uxit) walteru(m) janssoen/
de breda ad om(n)ia (et) sing(u)la bo(na) he(re)d(itaria) (et) immo(bi)[lia]/
jacobi de zammale fabri et elis(abethe) eius f(ilie) in/
domib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) (et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
att(inentibus) ubicu(m)q(ue) locor(um) tam inf(ra) lo(vaniu)[m] q(uam) extra sit(a)/
pro de(bi)[to] illo vide(licet) centu(m) cor(onarum) fran(cie) bo(norum) (et) leg(alium)/
in quo (et) h(ab)uit [d(i)c(t)i jacob(us) elis(abetha) eius f(ilia) p(ri)us ema(n)c(ipata)] te(ne)ba(n)tur p(er) l(itte)ras scab(inorum) lov(aniensium) sup(er)/
h(oc) conf(e)c(t)as (et) h(ab)uit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt) wittema(n)/
hug(ar)den ja(nuarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
Item want de voirs(creven) jans en(de) lijsbeth den voirs(creven) wout(ere)n jairlix sculd(ich)/
sijn te betalen een mudde rox totter tijt toe dat sij hem x/
zwaer cronen betaelt hebben en(de) hij hen oec geleent heeft/
xxviii meer pe(n)ninghe totte(n) voirs(creven) beleide [en(de) noch xxvi nieu penninge] so es vurw(er)de dat/
wout(er) tvoirs(creven) beleyt o(m)me woute(r) d(aer) mede tgheene des voirs(creven) es/
te gecrigen onder de scepen(en) sall bliven liggen(e) tot sine(n) behoef en(de)/
anders? niet eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt