SAL8107, Act: V°226.3-R°227.1 (248 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°226.3-R°227.1  
Act
Date: 1436-02-01

Transcription

2019-09-11 by Karel Embrechts
Item ghert vanden hoecke in jeg(en)woirdich(eit) der scepen(en) van loven/
gestaen heeft gekynt en(de) gelijt openbairlic dat hem lambrecht en(de)/
willem smeets gebruede(re) van bersse gebruede(re) wael en(de) wittelic/
afgequeten hebben vii mudde en(de) een vierdel rocx der maten/
van tornout erfs paichs de welke te weten elc mudde daer aff/
met xxx crone(n) der muynten sconincs van vrancrijc alzulker/
als gemeynlic in borsen ginghen [en(de) met volle(n) pachte] den xxi[ten] dach in merte/
int jaer xiiii[c] xxxii [en(de) met volle(n) pachte] welc vii mudde en(de) een vierdel rocx voirscr(even)/
den voirs(creven) gebruede(re) den voirscr(even) gherde vande(n) hoecke en(de) m(ar)griete(n)/
sinen wive met eene(n) zeggen voer scepen(en) van loven(en) tuschen den/
voirscr(even) p(ar)tien uutgesproken aengeseeght wae(re)n uuten [hue(re)n] gedeelte der/
goede die den selven gebruede(re)n van anshem wilen smeets hue(re)n/
brueder aengesturven wae(re)n erflic tott(er) ons(er) vrouwe(n) daghe liecht/
misse vergouwe(n) en(de) betaelt te werden also dat blijct in zeke(re)n scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) op tselve seggen gemaect de selve gebruede(re)/
/ en(de) huer goede vanden voirscr(even) vii mudden en(de) een vierdele rocx [erflic] volco/
melic geheelic en(de) all quijtscelden(de) En(de) voert geloven(de) de voirs(creven) gebruede(re)/
tot hue(r) manissen voer hoff en(de) hee(re) daer men de tgedeelte der goede/
der voirs(creven) gebruede(re) voirg(enoemt) afhouwen(de) es mett(er) voirs(creven) m(ar)grieten smeets/
sinen wive [h(ier)af] genoech te done doene also dat hen te eweghen daghen/
vast en(de) zeker genoech sijn moege calstr(is) witt(eman) ja fe(bruarii) prima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt