SAL8107, Act: V°260.4-R°261.1 (286 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°260.4-R°261.1  
Act
Date: 1436-03-01

Transcription

2019-10-12 by Karel Embrechts
Item gielijs van vynckenbosch ty(m)merman in deene en(de) wouter/
crauwels wonen(de) tsente marien tielt in dande(r) zijden in jeg(ewordicheit)/
der scepen(en) van loven gestaen hebben gemaect en(de) sijn zamentlic/
eens worden der vurw(er)den en(de) condicien h(ier) na bescr(even) Inden yersten/
es vurw(er)de en(de) heeft geloeft de voirs(creven) wouter crauwels den voirs(creven)/
gielise een goet costbaer huys te ty(m)me(re)n en(de) maken dwelc inde/
breydde sall houden xx voete en(de) boven eenen voet overspringe(n)s/
te weten aenden yersten solde(r) en(de) het sall langck sijn xxxii/
voete en(de) hebben v ghebynde te weten twee volle en(de)/
drie ydele gebynde Item het sall sijn ii solder hoghe/
en(de) beyde gebrugct op voets na een welc bruggen/
breet sijn zullen iii(½) duyme en(de) dicke iii duymen/
Item de [onderste] balke sullen sijn x duymen dicke en(de) xi/
/ duymen hoghe Item dande(r) balke d(aer) na zullen sijn ix/
duymen dicke en(de) x duymen hoghe [en(de) de corbeele daer na] en(de) alle dese balke/
zullen sijn ten minsten eynde en(de) te huesschen kante/
Item de style sullen sijn xviii voete langc vii duyme/
dicke en(de) x duymen breet en(de) de corbeele daer na/
Item de kepers sullen sijn drie duymen dicke en(de) iii(½) duyme(n)/
breet en(de) op voets na een ghekepert Item de kappe/
sall sijn i(½) voet myn dan overspannen Item de worc/
wormynde zullen sijn vi duymen dicke en(de) vii duyme breet/
Item sall dit huys sijn gherijckelt vii rijckelen hoghe/
en(de) [sijn] ghebaut gegeven also den wercke toebehoert/
en(de) dan voert eenen rijcboem inde cappe een/
falyere onder de haenbalke met sijnre toebehoirten/
en(de) scheerstile welfhoute haenbalke en(de) alle ande(r)/
leeveringhe daer toe gedaen tot jan wercmans/
prise en(de) dit sall de voirs(creven) wout(er) ind(er) voirs(creven) manie(re)n/
volcomelic en(de) wale [van eycken(en) houte] volmaect leve(re)n te loven op derve/
daert hem gielijs wisen sall en(de) hij saelt h tuschen/
dit en(de) ons(er) vrouwen dach assumptio(n)is en(de) dan sall hijt/
voert hulpen richten also v(er)re hij dat onbeg(re)pen vanden/
ambachte doen mach en(de) dan sall hem de ten/
voirs(creven) dage de voirs(creven) gielijs betalen xxvii(½) gulden(en)/
te weten xl pl(a)c(ken) brabantschs payments gemeynlic in/
borsen gaende voer elken gulden gereeckent als v(er)volg(hde)/
schout hug(ar)d(en) naen m(ar)tii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt