SAL8107, Act: V°271.4,R°272.4 (292 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°271.4,R°272.4  
Act
Date: 1436-04-21

Transcription

2019-09-22 by Karel Embrechts
rename V°271.3, R°272.4 !!! /
Ite(m) ivete van tielt [tyelens] doude cleedercoepersse docht(er)/
arnts wilen van tielt [tielens] in jeg(ewordicheit) heeft gheoerloeft ghe/
willecoert en(de) geconsenteert voer hue(r) hue(r) erfge/
namen en(de) nacomelinghen woute(re)n den smet ge/
heeten burgelijn oude cleedercoep(er) dat de selve/
wouter sinen nuwen moer die me [hij] doet metsen/
alder neest eenen cleynen plaetsen staende acht(er)/
de huyse d(er) voirg(enoemde) iveten lijnrechte van onder opw(er)t/
metsen sall en(de) betrecken lijnrechte van aenden horni/
muer vanden vorsten huyse des voirs(creven) wout(er)s d(aer) den ouden/
muer begonste achter weer totten acht(er)sten egge vande(n)/
achtersten nuwen huyse dat de voirs(creven) wout(er) oec ald(aer) doet/
maken comen(de) alvast neven doude gote die leeght/
/ tusschen der voirs(creven) iveten en(de) woute(re)n Oec sall de selve/
wouter ten voirs(creven) plaetsen weert en(de) op tselve plaetsken/
sinen ozidrup en(de) wat(er)loep hebben tuschen gelijc hij tot heer/
toe gehadt heeft Geloven(de) den voirs(creven) wout(e)r(e)n h(ier) af jege(n) ene(n)/
yegeliken recht warant te sijn (et)c(etera) abs(oloens) velde ap(ri)lis xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt