SAL8107, Act: V°289.5,R°290.5 (312 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°289.5,R°290.5  
Act

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Item want de vors(creven) jan van duffle de vors(creven) sijne br(ieven) vande(n) vors(creven) vi gul(den) rynsch erflik rente(n) die/
hij jarlicx op de goede des selfs gielis gelijc die inde selve scepen(en) br(ieven) volcomelic genoemt staen/
mids d(er) ombetalingen d(aer) af gevonnist heeft en(de) bijden vonnissen d(aer) hij dscepen(en) van lov(en) d(aer) af es/
gewijst datmen trecken soude op vors(creven) goede vondmen ald(aer) te panden men sal panden/
/ soude panden en(de) en vondmen niet te panden men soude d(aer) op vorts vae(re)n/
Soe sijn de selve goede acht(er)volgende den selve(n) vonnisse(n) den vors(creven) janne/
met meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) want ald(aer) niet te panden en ware voe(r) cost/
de vors(creven) sijne renten en(de) voe(r) cost en(de) comme(r) die d(aer) op met rechte sijn/
gegeven gelevert cor(am) henr(ic) de lyntre ...? prike(re) scab(inis) lov(aniensibus) aug(usti) ix/
anno xiiii[c] xlvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt