SAL8107, Act: V°290.3-R°291.1 (314 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°290.3-R°291.1  
Act
Date: 1436-05-12

Transcription

2019-09-23 by Karel Embrechts
Item h(er) jan van quaderebbe priester peter/
mychiel en(de) wouter van quaderebbe sijn bruede(re)/
hebben bekynt ope(n)bairlic dat sij wittelic v(er)cocht/
hebben gielise van vynckenbosch ty(m)merman l/
stuc opgaende eycken en(de) iii alboeme de/
welke de voirs(creven) gielijs teecken(en) en(de) kyesen sal/
op den boender leens [dleen] des voirs(creven) h(er) jans gelege(n)/
inde langhedonck inde p(ro)chie van quaderebbe/
En(de) dese boeme sall de voirs(creven) gielijs af moeten/
houden en(de) vanden gronde doen [t(er) minster schaden] tuschen dit/
en(de) van baefmisse neestcomen(de) over twee jair/
daer naestvolgen(de) voer eenen p voer eenen/
prijs van c en(de) xxxiiii gulden lovensche pet(er)s/
d(er) mu(n)te h(er)toge ph(ilip)s h(er)toge van bourg(oignen) en(de) van/
brabant te betalen [aut valo(r)e] te weten liiii peters d(aer)af/
/ te sinxenen neestcomen(de) en(de) lxxx pet(er)s daer af/
bynnen eenen jae(r) daer naest volgen(de) te betalen den/
voirs(creven) h(er) janne en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
met Geloven(de) voert de voirs(creven) gielijs tvoirs(creven) hout/
niet af te houwen [vueren] noch doen houwen [afvueren] de voirs(creven) h(er)/
jan en sij yerst vand(er) voirs(creven) so(m)men betaelt Oec/
hebben geloeft de voirs(creven) gebruede(re) den voirs(creven) gielise/
vanden voirs(creven) coep genoech te doen en(de) warant/
te sijn pynnoc abs(oloens) maii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt