SAL8107, Act: V°34.1 (43 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°34.1  
Act
Date: 1434-03-15

Transcription

2019-05-22 by Karel Embrechts
Item lamb(er)tus van diepenpoel van halen heeft geloeft/
arnde vanden hove [tot joffr(ouwe) m(ar)g(iete) sijnre zust(er) behoef] bynnen xiiii nachten neestcomen(de)/
voe(r) scepen(en) van halen genoech te doen en vast te/
setten met goeden borghen de hueringhe van eene(n)/
beemde geleg(en) inde meyerie va(n) hale(n) die hij jegen/
joff(rouwe) m(ar)g(riete) vanden hove nonne te ghempe gehuert/
heeft et cu(m) q(uan)tu(m) t(er)mi(n)o duran(te) poss(it) vale(re) (et)c(etera) En(de) oft hij/
des hee(re)n bynnen niet en dade so sall de voirs(creven) hueringe/
des voirs(creven) lambrechts te nieute en(de) van gheenre weerden/
sijn cor(am) lomb(ar)t vynck m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt