SAL8107, Act: V°81.5-R°82.1 (94 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°81.5-R°82.1  
Act
Date: 1434-05-

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
It(em) jan madea in pr(ese)ncia heeft mechtich gemaect/
gheconstitueert en(de) met sinen rechten wille volcomen/
macht gegeven [tot sinen wederroepi(n)ge] janne van bolgry en(de) janne/
calaber alle sijn goede sij sijn leene tsijsgoede/
eygen(en) oft hoedanich die sijn oft men die
//
noemen mach tot berghen opten zoom en(de) elswae(r) [geleg(en)]/
daer omtrint [met rechte gelegen aen te tasten] te gouverne(re)n te rege(re)n die te bedinghen/
te vercoepen te verande(re)n int recht en(de) daer buyten/
te v(er)antwerden ende alle tgheene te doen en(de) daer/
inne te voert te keeren des de selve jan in sine(n)/
p(ro)pe(re)n p(er)soene doen soude moghen oft hij daer/
jeghewordich ware Gelo Gelovende de selve/
jan vast ghestedich onverbrekelic en(de) van weerden/
te hebben en(de) te houden al voer hem en(de) sijn nacome/
linghen sonder ummermeer daer jeghen te doen/
te gaen oft te doen doen bij hem selven oft yeman(de)/
and(er)s alle tgheene en(de) so wes de voirs(creven) jan en(de)/
jan h(ier) inne gedaen ghearbeyt en(de) voertgekeert/
zullen hebben
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt