SAL8110, Act: R°3.3 (2 of 314)
Search Act
previous | next
Act R°3.3  
Act
Date: 1438-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-23 by Jules Audiens
Item henric mynnemoen [jan van neders van s(in)te jorijs weerde] heeft genome(n) en(de) bekynt dat hij/
genome(n) heeft van janne vanden hove proefst tot wydo/
de thienden d(er) selv(er) proestien toebehoe(re)nde(n) inde p(ro)chie van/
ned(er)ijssche t(er) plaetsen geheten ten bog(ar)de [gelege(n)] also v(er)re de voirs(creven)/
henric [mynnemoen] die voermaels gehouden heeft te houden en(de)/
te hebben van sente jansdach bap(tis)[ten] neestleden eenen/
t(er)mijn van ix jae(re)n langc deen na dand(er) sond(er) myddel volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bynnen o(m)me en(de) voe(r) xxvi mudde rox/
en(de) xxvii een mudde t(er)wen en(de) xxvi mudde even(en)/
en(de) een mudde gersten elcs corens goet en(de) payabel met/
wa(n)ne etc(etera) d(er) maten van loven tsente andriesmisse appostels/
te betalen en(de) te loven te inde p(ro)stie opten greynier/
ald(aer) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)rme due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volghde scout h(ier) af sijn borgen des voirs(creven)/
henrix [jans] als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesund(er)t jan van nede(rs) [henric my(n)nem(oen)]/
wouter de weert mychiel zuetman en(de) joes sterx van s(en)[te] jorijs weerde p(ri)m(us) calstr(is) abs(oloens) junii xxv
ContributorsDieter Peeters
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-07-04 by Lize De Wilder