SAL8110, Act: R°91.4 (96 of 314)
Search Act
previous | next
Act R°91.4  
Act
Date: 1438-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2014-03-12 by Jules Audiens
Cond sij allen lieden dat jan kyp sone arnts kyp van wezemale es comen in jeg(enwoirdicheit)/
d(er) scepen(en) van lov(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van lodewike/
roelants iv(½) boende(re) wynne(n)s lantes den selve(n) lod(ewike) behoe(re)nde gelegen te meylhem op/
dmeilhem velt tusscen den bosch geheten dbosch van meilhem en(de) dbosch geheten/
dlombairt bosch Te houden en(de) te hebben van sente andr(ies) messe naestcomen(de) over/
[ene(n) t(er)mijn van] xii jae(re)n deen nae dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynnen om vier/
mudd(en) rogs goet en(de) payabel d(er) maten van loven te sinte andr(ies) misse apostel/
te betalen en(de) te loven te leve(re)n den selven w(er)d(en) jaers jaren x [jaerlijx] den t(er)mijn due(re)nde/
quolibet ass(ecutu)[m] Dierste betalinge d(aer)af inne te gaen van s(in)te andr(ies) misse naest(comende)/
ov(er) i een jair en(de) niet eer It(em) de voirs(creven) wyn sal de voirs(creven) lande te weten de vii/
boend(er) d(aer) af eens wael en(de) loflic ov(er) mesten bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine It(em) de voirs(creven) win/
sal de voirs(creven) lande ten eynde van sijne(n) t(er)mine laten gelijc hij die aenveent [aenveert] hug(ar)d(en)/
vynkenbosch oct(obris) xx/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2014-03-31 by Inge Moris