SAL8110, Act: V°128.1 (134 of 315)
Search Act
previous | next
Act V°128.1  
Act

Transcription

 by 
Want stoet en(de) tebat opverstaen wae(re)n tusscen yweyne rampaert die geleydt/
es tot den goeden claes van rode van rode bij dieste in deen sijde en(de) mathijs/
van brabant geheten van loe die te gader met andriese den roever geleydt es/
tot den goeden willems van broechem en den selve(n) willeme van broechem/
en(de) oec janne van broechem soen des vors(creven) willems en(de) janne den clerck die/
de dochter heeft des vors(creven) willems in dande(re) sijde Sprutende en(de)/
oerspronc nemen(de) van seke(re)n goeden die bleven sijn nae de doot heylwige(n)/
wilen die wijf was des voirs(creven) claes van rode soe sijn de voirs(creven) p(ar)tijen/
te weten yweyn vors(creven) voe(r) hem selven mathijs van brabant voe(r) hem selve(n)/
en(de) voe(r) andriese den rove(re) dien hij hier inne geloeft heeft te vervaen/
willem van broechem voe(r) hem en(de) voe(r) janne arnde willeme katlijne(n)/
henr(ick) en(de) margrieten sijn kynde(re) die hij en(de) oec voer janne den clerck/
h(ier) inne geloeft heeft te vervaen comen voe(r) scepen(en) van loven en(de)/
hebben hen vanden vors(creven) stoete en(de) allen ande(re)n saken die sij met malc/
ande(re)n tot op heden gaens gehadt mogen hebben gesubmitteert en(de) verbonde(n)/
in segge(re)n te weten de vors(creven) yweyn in h(e)r(e)n lambrecht priest(er) en(de) woute(re)n/
vand(er) eyken gebruede(re) en(de) dand(er) p(ar)tie in jonch(eren) janne van schoenhoven en(de)/
he(re)n henricke voelkens prieste(r) Op alsoe dat de vors(creven) segge(re)n elker/
p(ar)tien bescheydt yerst aengehoert hue(re) seggen h(ier) af uutspreken zullen voe(r)/
scepen(en) van loven(en) bynne(n) xiiii nachten naestcomen(de) op dat sijs eens/
en(de) van accoerde sijn en(de) oft gebuerde dat e(n)nig(er) p(ar)tijen e(n)nich segger/
gebrake dat hij ene(n) ande(re)n in die stat also dicke als noet gebuert sal/
mogen nemen gelovende vast en(de) gestentich te houden so wes de/
vors(creven) seggers oft de drie van hen h(ier) af seggen zullen Voert/
heeft geloeft de vors(creven) willem den vors(creven) ja(n)ne arnde will(em)me en(de) katlijne/
sijn kynde(re)n en(de) oic ja(n)ne den clerck nu absent wesende henr(icke)/
en(de) margriete(n) oic kynde(re) des selfs willems ond(er) hue(r) daghe/
wezende so schie(r) dat sij tot hue(re)n dage comen(de) sullen zijn in/
dien te hebben en(de) also te vervane dat zij t(er) manissen des vors(creven)/
yweyns en(de) claes comen zullen voe(r) scepen(en) van loven(en) en(de) gelove(n) ald(aer)/
t(er)af vors(creven) seggen vast en(de) gestentich te houden cor(am) abs(oloens) keyenoghe/
nove(m)br(is) xxvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts