SAL8110, Act: V°23.1 (17 of 314)
Search Act
previous | next
Act V°23.1  
Act
Date: 1438-07-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-11 by Karel Embrechts
Item want stoet en(de) tebat opv(er)staen waren tuschen janne van(der)/
sluysen brouwer in deen zijde en(de) jannes zas soen wile(n)/
goessens in dande(r) zijden spruten(de) van zeke(re)n goeden die blev(en)/
sijn na de doet lijsbetten wilen weduwe des voirs(creven) wilen/
gords zas moeder des voirs(creven) janne en(de) nawijf des voirs(creven)/
jans vand(er) sluysen So hebben de voirs(creven) jan en(de) jannes den/
selven jannes renu(n)cie(re)nde d(er) vrih(eit) en(de) p(ri)vilegie(n) d(er) univ(er)siteit/
d(er) studien van loven totten zaken h(ier) na gescr(even) vanden voirs(creven)/
stoete gesubmitteert in segge(re)n Te weten jan vand(er) sluysen/
in h(e)r(e)n roelove nijs prochiaen tsente jacobs opte biest en(de)/
mattise rampart [jacoppe py(n)noc] en(de) de voirs(creven) joh(ann)es in janne wijfliet [vrancken pynno(c)]/
en(de) gheerde den becke(re) op also dat de aenlegg(er) sijn aensp(rake)/
en(de) alle besceet hem tsijnre in gescrifte ov(er)geve(n) sall de(n)/
segge(re)n sijnre wederp(ar)tien van huden in viii dagen[tusche(n) dit en(de) goe(n)sdach neestcomen(de)] me(tter)/
sonnen daerop de v(er)antw(er)der sijn v(er)antw(er)den maken sall/
en(de) in gescrifte den segge(re)n des aenlegg(er)s ov(er)geve(n) bynnen[tusche(n) dit en(de) (s)ondach d(aer)neestvolgen(de)]/
viii dagen d(aer) neestvolgen(de) mett(er) zonne(n) En(de) aensprake e(nde)/
v(er)antw(er)den also ov(er)gehadt zullen de segge(re)n alle waerheide/
en(de) besceit die de p(ar)tijen zullen willen gehoert oft gevisiteert/
hebben oversien en(de) aenhoe(re)n en(de) hae(r) seggen dan vande(n)/
voirs(creven) stoete op dat sijs vroet sijn uutspreken eendrechtelic/
uutspreken voe(r) scepen(en) van loven van huden in eenre maent [xiiii nachten]/
en(de) mett(er) sonnen met zulke en(de) oft sij d(er) zaken hie(re)n bynne(n)/
niet eens en w(er)den dat so zullen de segge(re)n mett(er) zaken/
en(de) al des voe(r) hen comen sijn sall trecken aende hee(re)n de/
scepen(en) van loven en(de) d(aer) af halen een vo(n)nisse als oft de/
zake na vormen van recht bedinct wae(r) en(de) oft eenig(er) p(ar)tien/
eenich segge(r) gebrake hij soude eene(n) ande(re)n [geliken] in die stat also/
dicke alst gebuerde mogen kiesen Geloven(de) de p(ar)tien vast/
te houden en(de) volcomelic te voldoen tgheen des de segge(re)n voirs(creven)/
h(ier) af seggen oft de scepen(en) hen voe(r) een vo(n)nisse geven zullen/
abs(oloens) vyncke(n)bosch julii xviii keyenoghe vyncke(n)bosch ja(nuarii) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Michiel Absoloens
  • Arnt van Vynckenbosch
Last update: 2012-01-04 by Marika Ceunen