SAL8112, Act: V°113.2-R°114.1 (95 of 289)
Search Act
previous | next
Act V°113.2-R°114.1  
Act
Date: 1440-11-07
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-30 by Jules Audiens
Cond sij allen lieden dat want henric wile(n) van/
delbroeke ende jouffr(ouwe) johanne van hoelaer sine/
medegesellinne jairlix te behoerlike(n) tijde(n) geldende waren/
arnde van overberch en(de) lijsbette(n) wile(n) van delbroec sine(n)/
wive twee mudden rox der maten van loeven erfs/
pachts welke(n) erfpacht den voirs(creven) arnde met lijsbetten/
sine(n) wive in huwelike vurwerden [toe]geseght en(de)/
geloeft waren bij henricke(n) wilen van delbroecke/
oem des voirs(creven) wilen henrix te vergelden ende/
/ betalen so eest dat de voirs(creven) arnt willem henrick/
sine soene te weten den voirs(creven) henricke uut sine(n) brode/
gedaen en(de) jan vanden velde zwag(er) der voirs(creven) gebrued(ere)/
in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven gestaen hebben oppen/
baerlic gekint en(de) gelijt dat sij vander voirs(creven) jouffr(ouwe)/
joha(n)nen wille(m)me joese philipse jacoppe(n) barba(r)en/
m(ar)griete(n) katlijne(n) en(de) joha(n)ne(n) kynde(re)n des voirs(creven) wilen/
henrix en(de) jouffr(ouwe) johanne(n) gebuert en(de) ontfange(n) hebben/
de so(m)me van vijftich gulden rinsch goede en(de) geve alse/
voe(r) dafquiti(n)ge(n) vande(n) voirs(creven) tween mudde(n) rox der/
maten voirs(creven) erfpacht Mids den welke(n) de voirs(creven)/
arnt willem en(de) henrick en(de) jan [hebben] den voirs(creven) p(er)sonen/
en(de) hue(re)n naecoemelinge(n) hen en(de) hue(re)n goeden vanden/
voirs(creven) so(m)men gelts en(de) oec vande(n) tween mudden rox/
erfpachts volcomelic quijt schelden [quijtgeschouden] gelovende de/
selve aert en(de) sine voirs(creven) soene en(de) jan den voirs(creven)/
p(er)sone(n) en(de) hue(re)n erfgename(n) van des voirs(creven) es nu(m)m(er)meer/
aen te spreken te moyen oft te vexe(re)n in gheene(n) rechte/
gheestelic noch werelic bij hen selve(n) noch bij yema(n)de/
anders in gheenre manie(re)n gelovende voerts de selve/
gebrued(ere) mychiele van ov(er)berch hue(re)n brued(er) buyte(n) lants/
wesende in dien te hebben en(de) also te vervane so schiere/
dat hij bynne(n) lants come(n) sal sijn dat hij t(er) meynissen/
der voirs(creven) p(er)sone(n) oft des eens van hen de voirs(creven) quita(n)cie/
voer scepen(en) van loeven doen sal en(de) desgelijx hebben/
de selve gebrued(ere) en(de) jan vande(n) velde hue(re) zwag(er) geloeft/
te vervane katlijne(n) en(de) joha(n)ne(n) en(de) lijsbette(n) lijske(n) kynde(re)/
des selfs jans ond(er) hue(re) dage wesende dat sij t(er) manisse(n)/
d(er) voirs(creven) p(er)sone(n) de voirs(creven) quita(n)cie doen selle(n) so wa(n)neer sij/
tot hue(re)n mondigen dagen sijn sulle(n) sonder argelist/
cor(am) rike vynck(enbosch) no(vembris) septi(m)a
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Lodewijck de Rijcke
  • Arnt van Vinckenbosch
Last update: 2011-12-30 by Marika Ceunen