SAL8112, Act: V°211.1 (168 of 289)
Search Act
previous | next
Act V°211.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-19 by Marika Ceunen
It(em) want stoet ende tepb tebat opv(er)staen es tusschen/
henricke winrix in deen zijde wille(m)me vand(er) hoffstad/
henricken eveloege en(de) janne van vliemere(n) die sijnd(er)/
docht(er) heeft in dande(r) alse van tgene des de vors(creven)/
p(ar)tijen p deen totten ande(re)n tseggen hebben gehadt tot/
opden dach van heden also wale vander gichtinge(n) d(aer) mede/
de vors(creven) jan van vliemere(n) den vors(creven) henricke v(er)gicht/
hadde alse vanden scepen(en) brieve d(aer) mede de selve jan/
nae den rechte der stad van loven comen en(de) geleit/
es tot allen den goeden have en(de) erve jans winrix/
brueder des vors(creven) henrix voe(r) beleit was en(de) ande(re)n zake(n)/
So hebben hen de vors(creven) p(ar)tijen gesubmitteert ende/
verbonden in segge(re)n ende vriendelic yffene(re)n Te /
weten de vors(creven) henric in ja(n)nesse vand(er) hoffstad ende/
in lodewijcke(n) vanden meersberge ende de vors(creven)/
iii p(er)sone(n) in henricken de weecke(re) en(de) janne uuten/
hove geheten zeedele(re) in sulker vuege(n) dat de vors(creven)/
segge(re)n elk(er) p(ar)tije(n) besceit aengehoert huer seggen en(de)/
uutsprake doen sullen tusschen dit en(de) tavont/
mett(er) somme(n) It(em) wille(m) vand(er) hoffstad en(de) henric eveloge/
hebben geloeft ind(ivisim) ja(n)ne van vliemere(n) h(ier) inne te/
vervane ende in dien te hebben dat hij tvors(creven) segge(n)/
ind(er) mate(n) dat geseedt sal werden voldoen sal cor(am)/
abs(oloens) vyncke febr(uarii) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-17 by Sabrina Keyaerts