SAL8113, Act: R°148.1 (174 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°148.1  
Act
Date: 1441-12-20
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-12-29 by Gerry Van Helmont
It(em) es vurw(er)de dat hen de voirs(creven) vier p(er)soene(n) mette(n) voirs(creven) brieve/
niet en sulle(n) moge(n) behulpen sij en leden scade oft last vander/
voirs(creven) lijfpens(ien) het en w(ar)e oec alsoe dat de voirs(creven) goede de/
voirs(creven) lijsbette(n) en(de) huers soens behoefden mids e(n)nighe(n) ongevalle/
oft ongebruycke die yemant hen d(aer) ane dade bescudt oft beleit/
te werden op also alst alst dat gebuerde dat de brieve ond(er) scepen(en)/
t(er) goed(er) meyni(n)gen soude(n) blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer