SAL8113, Act: R°319.3 (354 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°319.3  
Act
Date: 1442-06-12

Transcription

2023-08-16 by Jos Jonckheer
Cond sij ene(n) yegeliken dat robbrecht sone collarts wilen robbert es/
comen in jeg(ewordicheit) (et)c(etera) en(de) heeft overgegheve(n) janne sehal alle alsulke/
goede landen tsijsen rente(n) metten thienden [gelegen horp le grant en(de) le per(wez)?] gelikerwijs dat de/
selve robbrecht die de vors(creven) goede met henricken sijne(n) brued(er)/
jege(n) de he(re)n vand(er) capittele(n) van fosse ene(n) t(er)mijn van ja(r)en te pachte/
genome(n) hadden te houden en(de) te hebben van s(in)[te] jansmisse bap(tis)[te(n)]/
naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van drien ja(r)en lang deen na dand(er) volgen(de)/
Elx jairs dae(re)n bynne(n) omme en(de) voe(r) alsulken lasten als de/
vors(creven) gebrueders jarlijx den vors(creven) t(er)mi(ne) due(re)nde ten vors(creven) he(re)n? w...?/
gehouden sijn te ghelden en(de) te betalen Geloven(de) de vors(creven) jan/
sehal den vors(creven) twee gebruede(re)n aen den vors(creven) he(re)n? vanden/
vors(creven) goeden en(de) van allet tghene des vorscr(even) es commerloes/
en(de) scadeloes tontheffen also dat sij d(air) om oft noch? last en lijden/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde roelants lynt(re) junii xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-23 by Jos Jonckheer