SAL8113, Act: R°63.3 (85 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°63.3  
Act
Date: 1441-09-12

Transcription

2020-10-17 by Gerry Van Helmont
It(em) (christ)iaen gheermans die beclaeght es van janne scuerman voe(r) c rijders en(de)/
op hede(n) dach hadde d(aer) de selve jan schuerman niet en quam es bijde(n) he(re)n tscepen(en)/
t(er) manisse(n) tsmeyers verweert gewijst p(rese)nt(ibus) scab(inis) sca(m)pno existen(tibus) sept(embris) xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer