SAL8113, Act: R°64.4 (89 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°64.4  
Act
Date: 1441-09-14

Transcription

2020-10-12 by Gerry Van Helmont
It(em) gheert ve(re)nberthe(n) die op hede(n) dach hadde jeg(en) den meye(r) vand(er)/
gheete(n) heeft hem voir meye(r) en(de) scepen(en) van love(n) op hede(n) gep(rese)nteert/
jeg(en) hem te rechte te stane p(rese)nt(ibus) scab(inis) ex(iste)n(tibus) in sca(m)pno sept(embris) xiiii
Contributors
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer