SAL8113, Act: R°67.4 (95 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°67.4  
Act
Date: 1441-09-23

Transcription

2020-10-17 by Gerry Van Helmont
It(em) h(er)man de becke(re) jan deme va(n) ha(n)nuyt ja(n) vande(n) gasthuyse en(de) jan de/
cuyp(er)e die opde(n) dach van hede(n) inne gescr(even) wa(r)en va(n) ja(n)ne ha(n)nairde den jonge(n)/
die gel(eit) es totte(n) goede(n) jans tripp(ar)t en(de) en(de) joffr(ouwe) yde(n) sijnd(er) sust(er) voir zeke(re) stonde(n)/
die hij hen eisschende was hebbe(n) hen de vors(creven) iiii p(er)sone(n) opde(n) dach va(n) hede(n)/
jeg(en) den selve(n) ja(n)ne ha(n)nairde ald(aer) hij niet come(n) en es int recht gep(rese)nteert/
p(rese)nt(ibus) scab(inis) ex(iste)n(tibus) in sca(m)pno sept(embris) xxiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer