SAL8113, Act: R°74.3-V°74.1 (99 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°74.3-V°74.1  
Act
Date: 1441-10-05

Transcription

2020-10-23 by Gerry Van Helmont
It(em) peter speelberchs soen jans speelberchts te voi(r)e uut sijns vad(er)s brode gedae(n)/
in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeve(n) gestae(n) heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft van henr(icke) van p(ar)orshe(m)? een stuck lants houden(de)/
lii(½) da iii(½) dach(mael) luttel min oft meer gelijc dat belege(n) es tussce(n)/
de hoefpoirte en(de) perckpoirte buyte(n) d(er) stad veste(n) van love(n) comen(de)/
mett(er) eend(er) zijde(n) tot int molenstreetke(n) tussche(n) tslefstreetke(n) in op /
deen zijde en(de) de goede jans van nethene(n) gehete(n) vande(n) royeele/
op dand(er) zijde Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van onser liev(er)/
vrouwe(n) dach nati(vi)tas dat was int jair ons h(ere)n dusent vierhond(er)t/
viertich ene(n) t(er)mijn van ix ja(r)en langc deen na dand(er) sond(er) middel/
volgen(de) elx jairs dae(re)n binne(n) o(m)me en(de) voe(r) iii(½) mudde(n) rox/
goet en(de) paiabel met wa(n)ne met vede(re)n wel bereit d(er) mate(n)/
van loeve(n) alle jare s(in)te and(ries)misse apost(els) te betale(n) en(de) te loeve(n)/
t(er) woni(n)ge(n) des vors(creven) henr(icx) te leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout It(em) es vurwerde/
dat de vors(creven) pet(er) de voirs(creven) goede wel en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n)/
sal gelijc sijne(n) reengenoiten boven ende beneden It(em)
//
es noch vurwerde dat de vors(creven) pet(er) de vors(creven) goede talle(n) iii ja(r)en/
binne(n) den vors(creven) t(er)mijne wael en(de) loflic ov(er)meste(n) sal It(em) want/
de vors(creven) pet(er) tvoirs(creven) lant te sijne(n) aencome(n) stoppel vint/
so es vurwerde dat hij dat ten afsceide(n) van sijne(n) t(er)mijne/
oec also late(n) sal abs(oloens) pynnoc oct(obris) v[a]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer