SAL8113, Act: R°86.2 (112 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°86.2  
Act
Date: 1441-10-19

Transcription

2020-11-04 by Gerry Van Helmont
It(em) de vors(creven) jan en(de) jan hebben geloeft een voir al den voirs(creven)/
zweder af te doene en(de) voir hem te gelden alsulke(n) cost als/
des voirs(creven) zwed(er)s docht(er) costen sal te p(ro)fessien inden vors(creven) godshuyse/
van vorst en(de) d(aer) toe tot sijnd(er) manissen te geve(n) sesse gulden/
riders als v(er)volghde schout even v(er)re dat dat gebuerde te/
geschiene en(de) gedaen te w(or)den binne(n) den leve(n)den lijve d(er) vors(creven)/
joffr(ouwe) marie(n) des voirs(creven) zwed(er)s wijf en(de) and(er)s niet cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer