SAL8113, Act: R°9.4 (9 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°9.4  
Act
Date: 1441-07-03

Transcription

2020-07-08 by Gerry Van Helmont
It(em) want de vors(creven) jan vanden wayenberge en(de) jan [vand(er)] gherrema(n)s/
zamentlic p(ri)ncipael sijn vand(er) vors(creven) lijfp(ensien) hoe wale nochta(n)/
dat de selve jan vanden wayenberge mer tgelt van iii(½) gul(den)/
riders getogen en heeft en(de) dand(er) remana(n)t so heeft de vors(creven)/
jan [vand(er)] gherrenans te hemwert [getoge(n)] So eest dat de vors(creven) ii p(er)sone(n)?/
de vors(creven) br(ieve) bekint hebben te des(er) mey(n)inge(n) w(er)t also so?/
van hen mer scade leede oft hadde vand(en) voirs(creven) x gul(denen)/
dan na davena(n)t vande(n) gelde dat hij getoge(n) heeft/
hij hem dan metten scoutbr(ieve) die hem vanden ande(re)n/
in gebreke es vand(er) vors(creven) lijfp(ensien) behulpen sal mogen/
scade te (...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer