SAL8113, Act: V°11.5 (17 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°11.5  
Act
Date: 1441-07-04

Transcription

2020-09-07 by Gerry Van Helmont
It(em) dugen(en) blox weduwe rogiers wile(n) de sloetmake(re) heeft/
ontset op ene(n) borge te dage en(de) te rechte te come(n) alsulke haeflike/
goede als gielijs van stove(n) hadde doen besette(n) In(de) est fideiuss(or)/
michael keyenoege p(ri)ma cor(am) vyncke lynth(ere) julii iiii
Contributors
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer