SAL8113, Act: V°170.1 (193 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°170.1  
Act
Date: 1442-01-16

Transcription

2021-01-06 by Gerry Van Helmont
Cond zij allen lieden dat laurijs moerenay in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van henricke/
huysman [soen henrix jans huysma(n)] een huys en(de) hof met schue(re)n stallen en(de) allen ande(re)n?/
sijnen toebehoerten geheten theenken houden(de) (½) boend(er) oft/
d(aer) omtrent geleg(en) inde p(ro)chie van eelwijt tusscen de/
goede florijs de bock op deen zijde en(de) de h(er)strate ald(aer) op dand(er)/
zijde en(de) ald(aer) naest den goeden yngels zeghers soen wilen zeg(er)s/
te houden en(de) te hebben van opden dach dat(um) des briefs/
eene(n) t(er)mijn van vijftich ja(r)en langc deen nae dander/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynnen o(m)me en(de)/
voe(r) ii vierdelen rox goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de)/
met vede(re)n wel bereit d(er) maten van mechlen alle/
ja(r)e(n) te kersmisse te bet(alen) en(de) te mechlen te leve(re)n/
florijse de bock den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
als v(er)volghde schout pynnock prijkere ja(nuarii) xvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-09 by Jos Jonckheer